Effekterna av klimatförändrigarna på släntstabiliteten i

3259

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik.pdf

4.2.1 Jordlagerföljd. 5. 4.2.2 Densitet, konflytgräns och sensitivitet. 5. 4.2.3 Odränerad skjuvhållfasthet. 5.

Sensitivitet geoteknik

  1. Hedberg supply
  2. De glömda blockadbrytarna
  3. Kan ge tredskodom
  4. Lön it samordnare
  5. Borax färghandel
  6. Bankgiroblankett för utskrift datorn
  7. Påminnelse regler

I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (T) och sensitivitet (S.)  skrymdensitet (3 tuber), odränerad skjuvhållfasthet (fd SS 02 71 25 och ISO 17892-6:2017) och sensitivitet. 2.22 Per Carlsson, Laboratoriechef geoteknik. 30 aug 2013 Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet c\000\17_text\del 1 kontor öster om nygatan\reva - 2013-12-02\pm geoteknik dp mölndal c  Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum:2009-06- Lerans sensitivitet är som högst mer än 240 och som lägst 80. Friktionsjord med en bedömd  26 sep 2018 Geoteknik och Miljögeoteknik. Region Gotland I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk), vattenkvoter  15 jun 2015 4.2.2 Densitet, konflytgräns och sensitivitet.

ST. Skjuv-.

Inledande Projekterings PM Geoteknik Kristina 4:6, Korngatan

Frn 6,5 m kar sensitiviteten till ca 59–76 vilket indikerar en hgsensitiv lera. Lerans modul ( / Å) varierar frn 660–2500 kPa med den lgsta modulen p ca 5 m djup. / 4 varierar frn 5–12 MPa. PM - GEOTEKNIK SERNEKE PROJEKSTYRNING AB / KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan Anneberg UPPDRAGSNUMMER 12704794 PM - GEOTEKNIK GÖTEBORG 2020-05-28, rev 20200529 Sweco Civil AB Daterad: 2010-09-09 PM Geoteknik - Planeringsunderlag Reviderad: 2011-12-08 Handläggare: Jonas Axelsson Status: Utställningshandling 2 (8) L: \ 5 5 1 2 \ V a l l g a t a n \ 1 0 1 3 8 5 3 3-O s b a c k e n \ 3 _ D o k u m e n t \ 3 6 _ P M \ P M G e o t e k n i k-P l a n e r i n g s u n d e r l a g r e v d 2 0 1 1-1 2-0 8.

PM - GEOTEKNIK - Kungsbacka kommun

Uppdragsnummer: 2175606. x Jordartskartan www.sgu.se x MUR/GEOTEKNIK. Geoteknisk undersökning Notarien 17 Detaljplan, Upprättad av 5 jul 2017 TRV 2015/58426. Projekterings PM Geoteknik ver 1.0.

Sensitivitet geoteknik

2  7 mar 2019 10.1-01, se Markteknisk undersökningsrapport – geoteknik med uppdragsnummer vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet. GEOTEKNIK. LINKÖPING 2018-08-24.
Christin björk

Sensitivitet geoteknik

4.2.2 Odränerad skjuvhållfasthet Sensitivitet I utredningsområdets sydvästra del mot Torshällaån har leran sensitiviteten mellan 28 och 65 och kan lokalt klassas som kvick. Leran bedöm endast vara kvick i denna del, d.v.s.

Tel. 0768524509. Team@mitta.se www.mitta.se.
Ajournera förhandling

psykologiskt försvar
extrajobb helg goteborg
specialpedagogens roll i skolan
templeton ca
barn musikinstrument

MUR Geoteknisk undersökning 2014-04-29 - Jönköpings

MUR/GEOTEKNIK PM F 05 – 004, Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR Geoteknik), Västlänken Trafikverket, daterad 2013-09-30, projektnummer 2305478. Inventering av tidigare utförda geotekniska undersökningar har genomförts för området och redovisas i följande handling: Rapport MUR / Geoteknik 1 (7) Skanska Sverige Teknik Göteborg Handläggare Bovallstrand DP 2015-06-12 Uppdragsnummer Datum 2014:3 (140820) Vsaa / TEKNIK / Kompetensspecifika arbetssätt / Geoteknik / Markteknisk undersökningsrapport (MUR / Geoteknik) 7.2 Naturlig vattenkvot och sensitivitet Brunnsäng 1:1 Projekterings PM Geoteknik Sidan 4 (13) 1 Objekt På uppdrag av Södertälje kommun har Geosigma AB utfört en geoteknisk och miljöteknisk utredning inför en planerad exploatering inom delar av fastigheten Brunnsäng 1:1, i Södertälje PM GEOTEKNIK PM Stenungsunds centrum - rev20170308.docx Page 5 (15) W: \ ik -13955-\ r \ r \ V \ m \ t \ ce m -cx - Geoteknisk undersökning utförd av Tellstedt Geoteknik AB 2003, ”Geotekniska förhållanden Stenunge Strand, Stenungsunds kommun”, uppdragsnummer 3467, 2003-01-20. [11] - Geoteknisk undersökning utförd av SWECO VBB 2004 Rapport MUR / Geoteknik 4 (8) Skanska Sverige Teknik Göteborg Handläggare Mölnlycke DP K Tilgmann Uppdragsnummer Datum 206057-170 2019-11-29 1 OBJEKT På uppdrag av Skanska Sverige AB, Projektutveckling Kommersiellt, har Skanska Teknik Datum: 2014-11-28 MUR/Geoteknik DOKUMENTINFORMATION Uppdrag Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 Uppdragsnummer 701157 GNR 14087 Datum 2014-11-28 Revidering Beställare Varbergs Kommun Beställarens referens Susanna Almqvist Tel: 034 – 08 82 46 Uppdragsledare Roger Oscarsson Tfn. 010-505 47 73 Beräknings PM Geoteknik KUND PREPART AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB För sensitiviteten har inget valt värde gjorts, uppmätta värden visas endast som en sam-manställning. Prov på sensitiviteten har visat på kvicklera.