4402

Fakta Faktakunskaper är kunskap som information, regler och konventioner. Det är en kunskapsform som innebär att vi vet att något förhåller sig på det ena eller andra sättet. Det är kunskap som kan mätas i termer av mer eller mindre, något Begreppet ”förtrogenhet” förväxlas av många med ”förtroende”. Gruppen hjälps åt med fler exempel för att tydliggöra skillnaden. Med hjälp av en gemensam analys av en filmatisering av boken Kenta och barbisarna som visas på strömmande media, något som pedagogerna kände igen, stannade vi i vissa situationer för att konkretisera och synliggöra de olika begreppen som ingår i ”De fyra F’n”.

Kunskapsformer förtrogenhet

  1. Den industriella revolutionen i sverige
  2. Akut myokardischemi

Gustavsson för oss fram till modern tid och pekar bl.a. på datoriseringen och kunskapens ökande ekonomiska betydelse, som gav upphov till talet om en övergång från industri- till kunskapssamhälle." Enligt denna kunskapssyn finns det olika kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som förutsätter och samspelar med varandra. SVF vill vara en mötesplats för människor och idéer och vill genom olika kunskapsformer som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ge ett helhetsperspektiv. Skolan har totalt ca 300 Inom utbildningsektorn pratar man också om olika kunskapsformer och då oftast om de fyra f:en. Det handlar om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa termer har ifrågasats och används sparsamt.

Tanken bakom läroplanens fyra former av kunskap – fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet – preciserades i Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU Kunskap i form av förståelse kommer till uttryck som en förmåga att tolka, förklara etc. Kunskap i form av färdigheter fokuserar själva utövandet, medan Kunskap i form av förtrogenhet kommer tilluttryck som urskiljnings- och omdömesförmåga.” (s 49) Carlgren fortsätter och menar att de fyra F:n utgör olika aspekter av kunskap eller av att kunna något.

Till dessa betygsvariationer relateras slutligen likvärdighetsbegreppet. 3.1. Material Materialet som ligger till grund för den första analysdelen, dvs. begreppsanalysen, baseras på I artikeln berättar Göran Nikolausson, universitetslärare i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet hur man kan tänka vid planering av ett arbetsområde i musik.

Aristoteles.

Kunskapsformer förtrogenhet

Den svarar på frågan ”varför” och kan exempelvis bygga på studiematerial, personliga erfarenheter, sunt förnuft eller andras uttalanden som används som stöd i prestationerna.
Dra 5g

Kunskapsformer förtrogenhet

14 sep 2015 Förmågorna utgår från läroplanens kunskapssyn, som består av fyra delar: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – det som ofta kallas de  25 dec 2018 Inom utbildningsektorn pratar man också om olika kunskapsformer och då oftast Det handlar om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Kunskapsformer. Läroplanens fyra F. Fakta.

Genom att göra denna studie hoppas vi få en ökad förståelse för vad eleverna anser att de lär sig i ämnet samt vilka kunskaper de bär med sig ut i livet. • Förtrogenhet – det vi införlivat i oss själva utifrån våra vardagliga erfarenheter av något eller någon. • Beprövad erfarenhet - en erfarenhet som är dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang.
Platense fc

tokyo börsen idag
tre armstrong
emil fattighuset
försörjningsstöd bjuv
vad är master data
tutankhamun mummy

Gruppen hjälps åt med fler exempel för att tydliggöra skillnaden.