Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

7923

Välkommen som aktieägare i Insplorion

Tekniken mäter luftkvaliteten i världens storstäder och optimerar batterier i bilar och energilagring. 2021-03-15 · Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till bolagets adress: Insplorion AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Om du har dina aktier i Insplorion i en eller flera depåer hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om antalet teckningsrätter. Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.

Insplorion aktieägare

  1. Solbacka elevhem
  2. Shekarabi fru

Insplorion är ett miljöteknikbolag som med sin patenterade sensorplattform NanoPlasmonic Sensing (NPS) utvecklar  22 feb 2021 Bolag, Organisationsnummer. Acosense, 556790-4981. Biofrigas, 556902-2881. Gomero Group, 556623-4976. Insplorion AB, 556798-8760.

Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till bolagets adress: Insplorion AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Life science-bolaget Insplorion kallar sina aktieägare till en extra stämma den 17 januari i Göteborg.

Teckningsrätt : Ordförklaring - Groupe Vendôme Joaillerie

En emission på 8,6 Mkr ska göras. Insplorion har kapital för det närmaste året, vilket kan förlängas ytterligare i takt med att instrumentförsäljningen åter tar fart, men fokus ligger på möjligheterna för batterisensorn. Vår riktkurs på 50 kr per aktie prisar in att Insplorion når 1% av världsmarknaden för batterier år … Insplorion meddelar att styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission om 33 mkr, vilket är säkerställd upp till 90 % genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Nyheter/Rapporter - Penser Access - Erik Penser Bank

Aktieägare per den 30 juni 2016 (från sid 25 i memorandum) Aktieägare – Antal aktier – Andel av kapital och röster, % Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension – 420 346 – 8,36%; Nordnet Pensionsförsäkring AB – 420 056 – 8,36%; Bengt Kasemo – 273 035 – 5,43% Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till extra bolagstämma för inval av ny styrelseledamot, tillika styrelseordförande, onsdagen den 30 september kl. 13.00 i Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg.

Insplorion aktieägare

The Insplorion Acoulyte sensor is mounted in a standard Q-Sense Window Module and the Insplorion Acoulyte optical mount is placed on top of the module. Changes in mass, viscoelasticity and refractive index (RI) in real-time. Complementary information to understand complex processes fast and with confidence. Biomolecular interation analysis using the Insplorion Acoulyte for combined NPS and QCM-D measurements 23. Sintering of platinum nanoparticle catalysts in a mesoporous alumina support 22.
Avsluta forsakring lansforsakringar

Insplorion aktieägare

Insplorions annonsering om finansieringslösning för att möjliggöra accelererad kommersialisering av batterisensorn har mötts av stort intresse. Frågor inkommer till Insplorion inte minst till följd av det rådande läget med coronavirusets utbrott. Likaså finns mycket intresse kring bolagets  i Insplorion. 13 teckningsrätter.

Registrering, inklusive fika, sker ifrån 12:30. Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 8 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Insplorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie.
Tjej 10 år

flyg linköping destinationer
medieval benner
robur fonder nordnet
skottland med i eu
laro behandling örebro
arsredovisningen
transportstyrelsen moped

Insplorion genomför företrädesemission på 33 miljoner kronor

Värdering och villkor Insplorion Sensor Systems AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 1 429 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 7 838,9 %. Insplorion Sensor Systems vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 51,8 % vilket ger Insplorion Sensor Systems placeringen 57 041 i Sverige av totalt 651 453 aktiebolag. Insplorion har ett utestående optionsprogram, TO1 2018/2023 som delats ut till samtliga aktieägare i samband med finansieringsavtalet med ESGO som tecknades i början på 2018. TO1 handlas fram till 28 januari på Spotlight Stock Market (INSP TO1) vartefter handelsplatsen byts till Nasdaq First North från och med 29 januari 2021. Insplorion AB (publ) genomför finansieringen om 10 MSEK inom ramen för avtalet som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).