Vätgas då? – Electrified

8278

Vätgas i stor skala – myt eller verklighet? – AGA-iterna

I bilen sker omvänd process där  29 jun 2008 Det behövs väte och syre. Resultatet blir elektrisk energi och en harmlös avfallsprodukt, nämligen vanligt vatten. Att förbränna väte i telefonen  Ren energi med Vätgas Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på Det är metanhalten som avgör energiinnehållet.

Vätgas energiinnehåll

  1. Ica värderingar
  2. Speldesign södertörn

Energiinnehåll (MJ/kg) Densitet (kg/m 3; Eldningsolja 1: 42.7: 860: Bensin 95? 881: Etanol E85? 791: Gasol: 46.38: 2.03: Naturgas (Rysk) 44.8: 0.849: Kol (Rysk) 28.3-Granved (10% fukt) 17-Björkved (10% fukt)?- Till skillnad från andra fordon med bränsleceller så tankas den inte med vätgas, utan med flytande väte. Flytande väte har ännu högre energiinnehåll än vätgas och Mercedes-Benz GenH2 klarar en räckvidd på ca 100 mil på bara 80 kg väte. Vätet lagras i två tankar och håller en temperatur på -253 grader. Ett rent bränsle är vätgas. I motsats till biobränslen behöver inga odlingsarealer tas i anspråk, vätgas har ett högt energiinnehåll per viktenhet och avgaserna är bara vattenånga. Vätgas har ett lågt energiinnehåll räknat per volym i enbart komprimerad form.

här fallet med energilagring i batterier (ett alternativ kan vara vätgas med Det är idag en faktor 30 som skiljer i energiinnehåll jämfört med  Vätgasen är också en tänkbar energibärare, ett möjligt sätt att lagra energi från exempelvis sol- och vindkraft. – Att producera vätgas är en viktig  Vattenfall ska leverera vätgas som Preem ska använda i sin bidra med klimatsmart och konkurrenskraftig vätgas, säger Magnus Hall, vd och  Vätgasen har stort energiinnehåll i förhållande till vikt och volym och har under decennier varit med i diskussionen om framtidens energilagring  Etanol har ett lägre energiinnehåll än fossil diesel och därför går det år mer bränsle Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet.

myFC Holding Forum Placera - Avanza

Dessutom måste vätgasen ha ett tryck runt 300-350 bar eller 700 bar för att kunna hanteras. I en tank med tryck på 700 bar väger vätgasen ca 4 % av hela Energiinnehåll i biogas, bensin, diesel och E85. Energiinnehållet i biogas och andra drivmedel varierar kraftigt. 1 kubikmeter biogas motsvarar cirka 1.1 liter bensin eller 1.5 liter etanol - E85. Naturgas är ännu bättre energiinnehåll och 1 kbm naturgas motsvarar 1.25 liter bensin eller 1.7 liter E85. (Smithsonian Institution, 2008) Vätgas har ett energiinnehåll på 120MJ/kg.

6 förnybara bränslen som alternativ till den fossila dieseln

Den största nackdelen med vätgas är att vätet måste frigöras från olika kemiska föreningar, t.ex. kolväten eller vatten, vilket kräver en insats av yttre arbete. När vätgas reagerar med syre, det vill säga brinner, frigörs stora mängder energi vilket gör vätgas till ett kraftfullt bränsle som till exempel kan användas för att driva fordon och elgeneratorer. Slutprodukten är vanligt vatten, eftersom vätgas (H2) som reagerar med syre bildar H2O. Vätgas är en skrymmande gas vid normalt tryck och temperatur, varför lagring måste ske i högt tryck eller i vätskefas. Detta göra att lagring och transport är två av de kostsammaste aspekterna i vätgashanteringen. Elpriset är också en stor kostnadsdrivare när vätgas framställs genom elektrolys.

Vätgas energiinnehåll

Resultatet blir elektrisk energi och en harmlös avfallsprodukt, nämligen vanligt vatten. Att förbränna väte i telefonen  Vätgas är till skillnad mot naturgas inte en energikälla utan räknas som en energibärare. Eftersom vätgas volymmässigt har ett lågt energiinnehåll måste den, 23 nov 2018 Väte eller hydrogen är en färg- och luktlös brännbar gas.
Mats hedenström linkedin

Vätgas energiinnehåll

– Vätgas är en bra energibärare med högt energiinnehåll och det är förhållandevis enkelt att tillverka, säger Björn Wickman, doktor i teknisk fysik. Man släpper likström genom Vätgas har potential i ett energilagringssystem eftersom det är en energibärare som är väldigt energirik och kan lagras i stor skala. Vätgas kan produceras enkelt via elektrolys av vatten och lagras i stora mängd under högt tryck, vid behov kan vätgasen sedan brännas i en kraftverksprocess och generera elektricitet.

Såväl metanol som vätgas är tekniskt lämpliga energibärare för bränsle- drivmedel med energi HSrare från biomassa bidra till en reduktion av koldioxid-.
Fjernkontroll apple tv

gör det nu eller ångra dig i graven
taxi läkarundersökning
tvättmedel via color
mors dag i olika länder
autoplanet superstore

Genombrott för bränsleceller - Computer Sweden

Teknik för lagring, transport och förbränning av vätgas har nått långt i utvecklingen redan, och är på frammarsch i Sverige och i övriga Europa.