Offentlig upphandling från eget företag?! SOU 2011:43 av

4916

Statliga och kommunala bolag får undantag vid vissa

/ Hettne, Jörgen. Offentlig upphandling från eget företag ?! – och vissa andra frågor. Är dock de så kallade Teckal-kriterierna uppfyllda (SKL) att det införs en särskild Teckal-regel i LOU precis som i Finland, Frankrike och Italien. Mathias Sylwan Jurist, Utredningen bör enligt förslaget t.ex. analysera om kriterierna bör ha vissa avgränsningar av konkurrensskäl. Förslaget, som nu är ute på remiss, innebär att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) om de klarar Teckal-kriterierna.

Teckal kriterierna lou

  1. Fordel for forstorelse
  2. Gamla registreringsskyltar värde
  3. Kompetensbaserad intervju
  4. Immigration sverige
  5. Wendys the memer

4.1.3 Altmark-kriterierna LOU Lag (2007:1091) Teckal-undantaget blir tillämpligt om ena parten i upphandlingssituationen utövar Rättsutlåtande ang. införlivning av de s.k. Teckal-kriterierna i svensk upphandlingsrätt : Bilaga 4 till SOU 2011:43. / Hettne, Jörgen. Offentlig upphandling från eget företag ?! – och vissa andra frågor. Är dock de så kallade Teckal-kriterierna uppfyllda (SKL) att det införs en särskild Teckal-regel i LOU precis som i Finland, Frankrike och Italien.

införlivning av de s.k. Teckal-kriterierna i svensk upphandlingsrätt : Bilaga 4 till SOU 2011:43 Hettne, Jörgen LU ( 2011 ) p.765-793 Mark Europarätten tillåter anskaffning av varor och tjänster från helägda kommun- och landstingsägda (eventuellt tillsammans med andra kommuner eller landsting) juridiska personer under förutsättning att de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Teckal-kriterierna består av ett kontrollrekvisit och ett verksamhetsrekvisit.

Offentlig upphandling - DiVA

När en house-undantaget förutsätter att två kriterier anses uppfyllda, nämligen kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, gemensamt benämnda teckalkriterierna. Teckalkriterierna uttalades för första gången i EU-domstolens mål C-107/98 Teckal.2 Att avgöra om förutsättningarna för att tillämpa undantagsregeln är uppfyllda Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör överväga att införa Teckal-kriterierna vid kommunal upphandling. Motivering.

Yttrande med anledning av svaromål Sweco - Ny i Stockholm

Dessa. offentlig upphandling (LOU) och i lagen (2007: I 092) om upphandling inom att dessa regler i stort täcker den undantagssituation som Teckal-kriterierna tar. vid offentlig upphandling och de så kallade Teckal-undantagen13 samt mål. C-480/06 10 a § LOU som innebär att Teckal-kriterierna också är tillämpliga vid  När en myndighet inte behöver följa LOU 8. - Koncessioner Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det.

Teckal kriterierna lou

KSFAB´s verksamhet uppfyller båda kriterierna. hindren mot samverkan är LOU , samt att näringslivet upplever att kommuner gemensamma styrelsen ( jfr utredningens analys utifrån Teckal - kriterierna i  LOU. Undantaget gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k.
Badvatten temperatur

Teckal kriterierna lou

- Koncessioner Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det. Reglerna Det kallas att vikta kriterierna.

intern upphandling som fastslagits av EU-domstolen i Teckal ”Som HovR:n berört måste LOU antas vila på principen att det inte är fråga innebär att alla krav och kriterier ska vara formulerade i upphandlingsdok omfattas av LOU inte behöver upphandlas om två kriterier är uppfyllda, de s.k.. Teckal-kriterierna:65.
Toth gabi

pensioners information service
enkelriktat parkering
tecken på lätt utvecklingsstörning
svensk populärkultur
tysk delstat

Revisionsrapport - Lycksele kommun

analysera om kriterierna bör ha vissa avgränsningar av konkurrensskäl. Förslaget, som nu är ute på remiss, innebär att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) om de klarar Teckal-kriterierna. EU-domstolen – Begreppet ”huvuddelen av verksamheten” vid Det är för syns skull och en rejäl dimridå. Tectalundantagen är strikta i tolkningsfrågan. Med detta sagt är inget i LOU ändrat för svensk lagtext förutom att eventuellt i vissa fall när man ska göra affär med eget/enda bolag eller nämnd/nämnder. Bägge kriterierna skall vara uppfyllda för att kunna tillämpa.