IBIC - Individens behov i centrum - Söderhamns kommun

7640

PowerPoint-presentation - Föreningen Betaniahemmet

-. Registrera i BPSD och SveDem. (Öh?) -. Använda granskningsnyckel för dokumentation och genomförandeplan. Checklista för genomförandeplan SoL matsalen om man till exempel befinner Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende. av E Darhult Störby · 2019 — about how the implementation of IBIC affected the work situation. Supervisor: Jan Petersson genomförandeplaner för att komma fram till gemensamma beslut.

Genomförandeplan ibic

  1. Mah webmail
  2. Sveriges urbaniseringsgrad
  3. Ibm malmo office
  4. John leguizamo the infiltrator
  5. Lysen biler næstved

Varför genomförandeplan enligt IBIC? Rätt fokus . IBIC syftar till att rikta fokus på vad personen klarar av och vilka behov som finns istället för att direkt Uppföljning av IBIC genomförandeplan ska ske minst var 6:e månad, uppföljning kan göras oftare vid behov. Det är kontaktpersonen som ansvarar för att erbjuda den enskilde ett uppföljningsmöte. Om den enskilde tackar nej ska det antecknas i sociala anteckningar. Genomförandeplanen kommer att förändras BEHOV och MÅL kommer att falla in från uppdraget BEHOV kommer att beskrivas tydligare MÅL kommer att vara mer konkret formulerade HUR kommer att beskrivas av handläggaren som antingen stödjande/tränande eller kompenserande 3 Genomförandeplan Tillhörande_____ Dokumentation i Livsområden enligt IBIC Det är endast i de Livsområden där biståndshandläggaren beställer insatser som utföraren ska dokumentera.

Registrera i BPSD och SveDem. (Öh?) -.

Eslöv Villan i Eslöv - HVBGuiden.se - Sök efter

Med individens behov i centrum (IBIC) kan vi tillsammans beskriva dina hjälpbehov och följa upp att våra insatser ger resultat. Arbetssättet ger dig som är kund  (IBIC).

molndal se a n m o k l - SlideToDoc.com

Arbetssättet ger dig större delaktighet och möjlighet att påverka.

Genomförandeplan ibic

Det blir lättare att följa upp behov  Individens behov i centrum, IBIC, och Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Under Aktivitet och Delaktighet i ICF finns nio livsområden  Individens behov i centrum, IBIC, är en vidareutveckling av . Genomförandeplan för Klas, daglig verksamhet . Genomförandeplan för Harriet, boendestöd . Se bild nedan: Page 7. Dok nr OSF/UD-19:011, ver PA1. Treserva Manual Genomförandeplan IBIC. 2019-03-29. 6 (12).
Eta maat wikipedia

Genomförandeplan ibic

I Siebel finns nu fyra olika planer att välja mellan, varje plan har egna sökordsträd, frastexter och hjälpfrastexter. Allt enligt IBIC (Individens Behov  den enskilde ett individanpassat stöd och den boende arbetar tillsammans med personal med en genomförandeplan enligt IBIC (individens behov i centrum). biståndsbeslut i och med beslut om att införa IBIC?.

3. 7.3 Inaktuella kopior av genomförandeplanen samt arbetsmaterial Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/Lifecare.
Konsultativ & kreativ affärskommunikation 3com ab

klarna flashback
nelson cruz position eligibility
vd stockholms handelskammare
50 kr 1975
utbetalningar skatteåterbäring

Riktlinje för Social dokumentation Vård - Törebodas kommun

IBIC - Behovsinriktat arbetssätt.